Uppgifterna om vattentillgången i reservoarerna den 30 april skiljde sig inte nämnvärt från slutet av mars, med 32 reservoarer med över 80 procent av kapaciteten och fyra reservoarer med mindre än 40 procent.

Även om ökningen av lagringsnivåerna i reservoarerna i östra Algarve (Odeleite och Beliche) är betydande, har den ännu inte nått upp till de historiska genomsnittliga nivåerna i april.