"Det rekommenderas att fartygsägarna vidtar nödvändiga åtgärder för att hålla fartygen i säkra hamnar", heter det i ett uttalande från den regionala sjöfartsmyndigheten.

Meddelandet som utfärdades av kaptenen i Funchal, baserat på prognoser från Institutet för hav och atmosfär (IPMA), gällde ursprungligen fram till kl. 06.00 i dag, men förlängdes.

Kaptenen anger att det vid kusten av Madeiras skärgård blåser från nordost "frisk till mycket frisk, ibland stark" och att sikten är "god till måttlig".

När det gäller vågor i den norra delen kan den gradvis öka upp till tre meter, och är "tillfälligt" upp till två meter i den södra delen.

Landningar och starter på Madeiras flygplats Cristiano Ronaldo sker normalt.