Minister Ana Mendes Godinho reagerade i uttalanden till Lusa på de siffror som offentliggjorts av INE, enligt vilka den sysselsatta befolkningen under årets andra kvartal uppvisade värden som var högre än de som verifierades under perioden före pandemin (2019), vilket innebär att 4,81 miljoner människor är sysselsatta och att arbetslösheten är 6,7 procent.

Ana Mendes Godinho uttryckte "tillfredsställelse" med den "kollektiva prestationen för att bevara och skapa arbetstillfällen, under dessa svåra kristider", och betonade att "det historiska maximum" nåddes i förhållande till den sysselsatta befolkningen under andra kvartalet 2021.

Hon lyfte fram "den positiva utvecklingen" av arbetslöshetsgraden jämfört med föregående kvartal, som sjönk från 7,1 procent till 6,7 procent.

Enligt INE ökade arbetslösheten med en procentenhet jämfört med samma period föregående år, men minskade jämfört med fjärde kvartalet 2019, det sista kvartalet före pandemin covid-19, framhöll Ana Mendes Godinho.

För ministern gjorde det extraordinära stödet till sysselsättningen det möjligt att "begränsa en utveckling som kunde ha varit en okontrollerad utveckling av arbetslösheten, i likhet med vad som hände under den tidigare krisen".

Därför, betonade hon, "är detta en gemensam prestation av alla, regeringen, företagen och arbetstagarna".

Ana Mendes Godinho framhöll att det under andra kvartalet 2021 fanns 209 000 fler anställda jämfört med samma kvartal föregående år, "vilket är mycket imponerande".