António Costa talade i en intervju med TVI om eventuella förändringar av inkomstskatterna i statsbudgeten för 2022, efter att ha konfronterats med kritik om det höga skattetrycket i Portugal.

"Vi gör för närvarande ett mycket seriöst arbete för att identifiera möjligheten att göra det som vi inte har kunnat göra i år i nästa statsbudget för 2022, vilket är ännu ett steg", sade premiärministern.

I nuläget hävdade Costa att prioriteringen kommer att vara att införa förändringar i två inkomstklasser från skattemyndigheterna, nämligen den tredje och den sjätte.

"I den tredje nivån, som omfattar inkomster mellan 10 000 och 20 000 euro, har vi en enorm skillnad. Sedan har vi det sjätte steget, mellan 36 000 och 80 000 euro, där det finns en gigantisk skillnad", sade han.

När det gäller beskattning vägrade António Costa i intervjun att låta Portugal sticka ut i Europeiska unionen för att ha ett högt skattetryck, men presenterade en motivering för den nuvarande skattetyngden i landet.

"Som ni minns skedde det under Trojkans tid en stor komprimering av leden [hos skattemyndigheterna]. Vi har redan gjort en första uppdelning av nivåerna, vi hade planerat att göra en andra uppdelning för i år, men vi var tvungna att skjuta upp den på grund av krisen", sade han.