Det nya globala indexet för organiserad brottslighet placerar Portugal i den mest positiva kvadranten, som kombinerar låga brottsnivåer med en hög poäng för motståndskraft mot dessa typer av brottslighet.

Endast 50 av FN:s 193 medlemmar finns med på denna lista, däribland 24 andra europeiska länder som Tyskland, Belgien, Storbritannien och alla baltiska och nordiska länder.

Portugal rankas som det 117:e landet med lägst brottslighet, med ett resultat på 4,55 på en skala från 0 till 10. De vanligaste typerna av organiserad brottslighet är narkotikahandel, särskilt kokain, och människohandel.

När det gäller narkotikahandel anses Portugal vara ett transit- och destinationsland för handel med kokain, som var den mest beslagtagna drogen 2018. Å andra sidan är det också ett ursprungsland för cannabis, som sedan huvudsakligen går till andra länder i Europa, Brasilien och Guinea-Bissau.

När det gäller människohandel anges i rapporten att Portugal "är ett ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel", där majoriteten av offren anländer från Moldavien, medan de som "exporteras" främst går till Spanien.

Förutom brottstyperna tittar man i brottsligheten även på gärningsmännen, och på denna nivå är kriminella nätverk vanligast, bestående av små familjegrupper som främst är inblandade i intern narkotikahandel, men även i exploatering på landsbygden.

"Kriminella nätverk som är verksamma i Portugal upprättar ofta arbetsrelationer med utländska nätverk, som ansvarar för produktion och transport av narkotika eller för rekrytering och transport av offer till Portugal", tillägger rapporten, som också identifierar specifika organiserade gäng av maffialiknande karaktär i Portugal, som t.ex. mc-grupperna Los Bandidos och Hells Angels.