Portugal 2030-strategin är ett regeringsprogram som bygger på EU-medel och som innehåller planer för återhämtning och utveckling av ekonomin och samhället i Portugal under de kommande tio åren.

I dokumentet, som har varit föremål för offentligt samråd sedan den 15 november av den portugisiska regeringen, anges att man kommer att "stödja anslutningen av ett spårvägssystem Faro - flygplatsen - Algarves universitet - Parque das Cidades - Loulé - Olhão, som täcker en sträcka på cirka 35 km och som bidrar både till att minska koldioxidutsläppen från det regionala transportsystemet och till trafiksäkerheten".

För dem som aldrig har varit där är "Parque das Cidades" namnet på en tågstation på Algarve-linjen som betjänar São João da Venda och Algarve Stadium i Faro.

Det nya projektet kommer att direkt täcka den "högsta befolkningstätheten i södra delen av landet, vilket innebär mer än 150 000 vanliga invånare i stads- och förortsområden som dagligen reser i sina egna bilar, ofta med en enda passagerare".

Dessutom syftar projektet till att stödja "påstigning och avstigning av passagerare på Faros flygplats som söker sig till dessa tätorter och även de som väljer att fortsätta sin resa med tåg".

Enligt förslaget till medel för 2030 är det regionala programmet för Algarve det program som har ökat sin tilldelning av EU-medel mest, från nuvarande 319 miljoner euro i Portugal 2020 till 780 miljoner euro i det nya Portugal 2030.

Förutom Algarve är andra viktiga mål som definieras i programmet moderniseringen av det nationella järnvägsnätet med elektrifiering och upprustning av vissa avsnitt i syfte att förbättra hållbarheten, öka komforten för passagerarna och höja hastigheten. Dessutom är avsikten att bygga en höghastighetsförbindelse mellan Porto och Lissabon, som sträcker sig norrut till Galicien, med betydande förkortningar av restiderna, vilket bland annat gör det möjligt att ersätta flygtransporter mellan Porto och Lissabon.

Dessa byggnadsarbeten ingår i förslaget till fördelning av medel för Portugal 2030, som är föremål för offentligt samråd fram till den 30 november. Dokumentet finns på https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=228