"Portugiserna kan vara säkra på att apoteken har tillräckliga mängder för att möta den ökade efterfrågan på antigentester och självtester", försäkrade ANF:s ordförande Ema Paulino.

Ema Paulino säger att efter att regeringen förklarat katastroftillstånd, som trädde i kraft den 1 december, har efterfrågan på denna typ av tester ökat kraftigt, och tillägger att utbudet av tester kommer att öka.

Efter denna första ökning har enligt ANF:s ordförande kontrollerade mängder tester delats ut till varje apotek för att garantera en homogen försörjning i hela landet.