Vid ett möte i Vilamoura sade Nuno Lacasta, ordförande för den portugisiska miljömyndigheten APA, att "under de senaste 50 åren har vattenförbrukningen i Algarveregionen tiofaldigats".