"Detta är tillfälliga försiktighetsåtgärder tills vi har mer vetenskaplig information som bättre förklarar hur varianten beter sig, om den har samma inkubationstid och om den har samma period av smittsamhet", förklarade Graça Freitas.

"Om ett utbrott misstänks och ett fall har något samband med den nya varianten Omicron, isoleras kontakterna under en längre period", sade hon.