Enligt Fernando Rocha Pacheco, befälhavare för södra havsområdet och hamnkapten i Faro, "togs kvinnan, som var "papperslös", upp ur vattnet av människor och fick hjälp av INEM-läkaren, som bekräftade dödsfallet".

Källan sade att hennes kropp togs upp ur vattnet runt 15.00, cirka 50 minuter efter att vittnen sett kvinnan gå i vattnet och simma.

"En handduk och några personliga tillhörigheter som antas tillhöra den avlidna hittades på stranden".

Dödsorsakerna kommer nu att undersökas av rättsmedicinska byrån i Faro, dit kroppen transporterades.