"Vi måste använda de lediga byggnaderna, både de offentliga och de privata", sade bostadsrådet i Lissabons stadsfullmäktige.

Enligt Filipa Roseta, som hänvisade till uppgifter från nyligen genomförda undersökningar, finns det nästan 48 000 "tomma hus i länet, som inte är angivna, vare sig som huvudbostäder eller sekundära bostäder, utan någon bostadsfunktion".

"Det är ett enormt antal. Vårt uppdrag i kommunala rådet [för bostäder] är att förstå hur vi ska kunna bjuda in ägarna till dessa nästan 48 000 hus att komma och arbeta med oss ", konstaterade Filipa Roseta.

Som svar på frågor från de kommunala ledamöterna förklarade ledamoten att kammaren "gör sitt jobb" för att "förstå vad dessa 48 000 bostäder är" och ansåg att det kommunala bostadsrådet, som återaktiverats av denna verkställande myndighet, "kommer att vara grundläggande för detta" och för att "uppmuntra privatpersoner att sätta ut sina hus på marknaden".

"Detta är oerhört viktigt", ansåg PSD-rådet.

Filipa Roseta påminde om att Lissabons kommun äger 2 000 av dessa tomma hus och sade att deras rehabilitering och placering på stadens bostadsmarknad är "kommunens brådskande uppdrag" och "omedelbara ansvar".