"Vi har kriterier som är brådskande, som går före andra och som är ganska enkla, vilket är en person som bor i ett kommunalt hem utan badrum - jag upprepar, eftersom jag själv trodde att detta inte längre existerade - en person som bor i ett hus och inte har ett badrum.", sade bostadsrådet i Lissabonkammaren, Filipa Roseta (PSD), och påpekade att dessa invånare, som inte har grundläggande tjänster, betalar hyra till kommunen och inte är hyresgäster hos GEBALIS - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa.

Som en del av en utfrågning om den kommunala budgeten för 2022, med ledamöterna i Lissabons kommunala församling, avslöjade rådsledamoten att den nuvarande kommunala ledningen, som tillträdde den 18 oktober, genom arbetsavdelningen löste "fem fall, som hade högsta prioritet, på mycket kort tid, eftersom det var obeskrivliga situationer, som inte kan existera i kommunala bostäder".

"Vi kan inte ha människor som bor under dessa förhållanden i våra egna hem, så jag ber till och med styrelsens ordförande, om ni känner till fall som dessa, säg det då, för detta är inte acceptabelt", förstärkte Filipa Roseta.

Utan att nämna antalet bostadsförhållanden som anses ovärdiga, försäkrade borgmästaren att de identifieras inom ramen för Lissabon kommuns lokala bostadsstrategi och att den verkställande maktens åtagande är att "utrota" dessa fall, utan en ännu fastställd tidsfrist.