Frekvensen av kontrollbesöken måste fastställas av patientens läkare och varierar beroende på personens hälsotillstånd, medicinska historia och familjesjukdomar. Det rekommenderas vanligtvis att undersökningar utförs med följande frekvens:

Friska vuxna: vartannat år, personer med kroniska sjukdomar, t.ex. högt blodtryck, diabetes eller cancer, var sjätte månad och personer med riskfaktorer för någon sjukdom, t.ex. fetma, rökare, personer med en stillasittande livsstil eller personer med höga kolesterolvärden, en gång om året.

Det är också viktigt att personer som löper risk att drabbas av hjärtproblem är särskilt uppmärksamma på vissa symtom, t.ex. lätt trötthet eller bröstsmärta. Generellt sett bör samråd med kardiologen för män över 45 år och kvinnor över 50 år som inte har någon historia av hjärtproblem äga rum årligen. Om det finns en familjehistoria av hjärtsjukdomar är det dock möjligt att läkaren rekommenderar att de årliga konsultationerna bör börja vid 30 års ålder för män och 40 års ålder för kvinnor.

Med hjälp av de tester som begärs vid en kontrollundersökning kan läkaren bekräfta att vissa organ fungerar, t.ex. njurar, lever och hjärta, samt identifiera infektioner och blodförändringar, t.ex. anemi och leukemi.

De viktigaste testerna är följande: fasteblodsocker, blodstatus, urinämne och kreatinin, urinsyra, kolesterol och triglycerider, transaminaser för att kontrollera leverfunktionen, TSH och fritt T4 (för sköldkörtelaktivitet), CRP (infektion/inflammation), urinprov och avföringsprov.

Utöver dessa tester kan läkaren också begära andra tester beroende på patientens allmänna hälsotillstånd, t.ex. transferrin, ferritin, tumörmarkörer och könshormoner. När det gäller radiologiska undersökningar är det normalt också nödvändigt med ultraljud i buken, röntgen av bröstkorgen, ekokardiogram och elektrokardiogram samt oftalmologiska undersökningar.

När det gäller diabetespatienter kan man också begära ett test av glykerat hemoglobin, som utvärderar mängden cirkulerande glukos under en period av tre månader.

För kvinnor är det viktigt att specifika undersökningar utförs årligen, t.ex. paputstryk, kolposkopi, vulvoskopi, bröstultraljud och transvaginalt ultraljud. Utifrån resultaten av dessa undersökningar kan gynekologen bekräfta om det finns några infektioner, cystor eller förändringar i reproduktionssystemet.

För män från 40 års ålder rekommenderas å andra sidan särskilda undersökningar, t.ex. ultraljud av prostatan och mätning av PSA-hormon.

När det gäller rökare rekommenderas till exempel, utöver de undersökningar som normalt begärs, ytterligare undersökningar som vissa tumörmarkörer, spirometri med utvärdering av andningsfunktionen, elektrokardiogram med stresstest och sputumanalys med cancercellsforskning.

Hälsa börjar med förebyggande åtgärder, så sköt inte upp din årliga kontroll längre.