"Villkoren för anslutning till nätverket för stöd till investeringar i diasporan kommer att undertecknas. Vi talar om ett nätverk som har 300 enheter och som är viktigt för oss för att koppla samman tjänster som de olika förvaltningsområdena, regionala enheter, kommuner eller till och med företagssammanslutningar som har och kan stödja diasporainvesteringar [i Portugal] och som har instrument för detta ändamål", sade Paulo Cafôfo till Lusa.

För statssekreteraren för de portugisiska gemenskaperna är det "en stor familj som kommer att försöka locka investeringar och människor" till Portugal.

"Vi talar om fem miljoner människor bland de portugiser som bor utomlands och de med portugisisk härkomst, och det finns en ekonomisk dimension här som måste stärkas", sade Cafôfo.

Tanken är att dessa emigranter och portugisiska ättlingar ska lockas att göra investeringar i landet, närmare bestämt i sina ursprungsländer, vilket gör det möjligt att utveckla den lokala ekonomin, men också den nationella ekonomin, förklarade tjänstemannen för Lusa.

"Vi talar om den ekonomiska betydelse som de portugisiska samhällena kan ha för landets utveckling och för internationaliseringen av vår ekonomi, med fördelar" i kampen mot avfolkning och ökenspridning av territoriet, eftersom fler investeringar också lockar "fler människor, särskilt i områden med låg [befolknings]täthet eller i inlandet", ansåg han.