Denna åtgärd har införts av utlännings- och gränsförvaltningen (SEF) på grund av Covid-19-pandemin för att undvika personliga besök vid servicedisken.

Denna funktion lanserades i juli förra året på SEF-portalens "personliga område", där medborgarna kan få tillgång till funktionen "automatisk förnyelse" av sitt uppehållstillstånd.

Enligt ett meddelande från SEF "syftar denna exceptionella åtgärd till att mildra konsekvenserna av den akuta hälsokrisen genom att anta exceptionella och tillfälliga åtgärder som gör det möjligt att lösa pågående ärenden och effektivisera dokumenthanteringen för utländska medborgare".."

Hittills har mer än 100 000 automatiska förnyelser genomförts, enligt SEF.