Enligt Informa D&B: "Från januari till juli 2022 ökar antalet bolag i de flesta sektorer jämfört med 2021".

Transport var en av de sektorer som utmärkte sig när det gäller skapandet av nya företag fram till juli, med 1 228 fler nya företag än under samma period förra året, vilket motsvarar en ökning med 124 %.

Inom hotell- och restaurangsektorn startades under årets första sju månader ytterligare 551 företag, vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med samma period 2021.

Totalt sett skapades mellan januari och juli 28 989 nya företag i Portugal, vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med samma period 2021.

Trots förbättringen jämfört med 2021 visar data från Informa D&B, jämfört med 2019, att "nyföretagandet förblir lågt inom nästan alla verksamhetssektorer", med undantag för informations- och kommunikationsteknik (+27 % ) och fastighetsverksamhet (+18 %).