Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) minskade antalet arbetslösa mellan april och juni med 3,1 % (9,6 tusen) jämfört med föregående kvartal och med 13,6 % (46,9 tusen) jämfört med samma kvartal året innan, vilket uppskattas till 298,8 tusen personer.

Den sysselsatta befolkningen uppskattades till nästan 4,908 miljoner människor och var "praktiskt taget oförändrad jämfört med föregående kvartal".