Ministerrådet har godkänt utgiftsbemyndigandet för det stegvisa förvärvet av dessa fordon inom ramen för Mais Floresta-programmet, som föreskrivs i återhämtnings- och återhämtningsplanen.

Medlen gör det möjligt att köpa 59 skogsbrandbekämpningsfordon (VFCI) och 22 skogstaktiska tankfordon (VTTF), vilket "utgör den största fördelningen av fordon för bekämpning av bränder på landsbygden sedan 1980", enligt ett meddelande från ministeriet för inrikesförvaltning.

Kriterierna för att välja ut de brandkårer som kommer att få tillgång till dessa fordon, som föreslagits av den nationella myndigheten för räddningstjänst och civilskydd, har tidigare presenterats för den nationella sammanslutningen av portugisiska kommuner och det portugisiska brandförsvarsförbundet, uppger regeringen.

MAI uppger att det rör sig om "objektiva kriterier" som garanterar att fordonen tilldelas brandkårer som verkligen har kapacitet att använda dem och som garanterar att de fördelas över hela landet.

Förteckningen över fordonsfördelningen omfattar 14 VFCI och 12 VTTF för brandkårerna i området för den norra regionala räddningstjänst- och civilskyddskommandot, 22 VFCI och 03 VTTF för brandkårerna i centrum, 06 VFCI och 02 VTTF för Lissabon och Vale do Tejo, 13 VFCI och 05 VTTF för Alentejo och 04 VFCI för Algarve.