Enligt uppgifter från INE fick 6 200 byggnader bygglov, vilket är en minskning med 7,9 % jämfört med samma period förra året (+1,6 % under första kvartalet 2022) och +2,9 % jämfört med första kvartalet 2019.


När det gäller nybyggen minskade antalet tillstånd med 6,7 % (+5,3 % under Q1 2022), vilket motsvarar en ökning med 9,9 % jämfört med Q2 2019.
Det uppskattas att 3 600 byggnader färdigställdes under andra kvartalet 2022, vilket är en minskning med 4,9 % i jämförelsen (-0,5 % i första kvartalet 2022) och en ökning med 7,0 % jämfört med andra kvartalet 2019.