Miljö- och klimatminister Duarte Cordeiro kommer att presentera "nya åtgärder för att mildra ökningen av energikostnaderna" onsdagen den 12 oktober klockan 10.00, enligt en dagordning som ministeriet skickat till pressen.

Det bör erinras om att premiärminister António Costa och finansminister Fernando Medina redan hade meddelat att nya åtgärder skulle presenteras för att hantera energipriserna.

Regeringen kommer att tillföra ytterligare 3 000 miljoner euro till el- och gassystemen för att begränsa energipriserna, enligt den slutliga versionen av avtalet om den sociala dialogen som undertecknades av arbetsmarknadens parter.

"Tillsammans med regleringsåtgärderna kommer ytterligare 3 miljarder euro att tillföras el- och gassystemen för att på så sätt begränsa ökningen av energipriserna", står det i avtalet.

Enligt verkställande organet "innebär dessa åtgärder en betydande minskning av kostnaden för den el som förbrukas av de ekonomiska sektorerna, som omfattar stora konsumenter".