Stödet godkändes förra veckan av ministerrådet, och ministern för arbete, solidaritet och social trygghet, Ana Mendes Godinho, förklarade att det är avsett för familjer "i en mer utsatt situation" och syftar till att mildra effekterna av prisökningarna i deras budgetar.

Enligt den tidsplan som regeringen godkänt kommer de 240 euro att betalas ut på fredag till dem som har sitt IBAN-nummer registrerat hos socialförsäkringen, följt av postanvisning i andra situationer.

Stödet kommer därmed att nå både mottagare av den sociala eltaxan som har fått stöd i den andra fasen och familjer som är mottagare av sociala minimiförmåner med hänvisning till november månad 2022, totalt 1,037 miljoner hushåll.

Stödet kommer utöver de två extraordinära förmånerna på 60 euro som betalas ut i april och juli till familjer som omfattas av den sociala eltaxan eller de sociala minimiförmånerna, och utöver de 125 euro som i oktober tilldelas vuxna som inte har pension och vars inkomster understiger 2 700 euro brutto.

Enligt Ana Mendes Godinho beräknades de 240 euro på grundval av de stigande prisernas inverkan på en typisk familjs (tre personer) baslivsmedelskorg.


Relaterade artiklar -Stödbetalning på 240 euro till jul