“ Faktörler olabilir Sağlık Genel Müdürlüğü'nden bir belge, farmakolojik olmayan önlemlere uyulmadaki azalma, Paskalya dönemi ve daha fazla bulaşma potansiyeline sahip varyantların dolaşımındaki önemli artış da dahil olmak üzere insidanstaki bu artışa katkıda bulundu” diyor ( DGS) ve Ulusal Sağlık EnstitüsüDoutorRicardo Jorge (INSA).

Pazartesi günü, yedi günlük insidans 100.000 kişi başına 970 vaka idi ve artan bir trendle, iletilebilirlik endeksi (Rt) ulusal düzeyde 1.03'ten 1.13'e yükseldi.

“ Hastaneye yatışlar ve genel mortalite üzerindeki etkisi azdır. insidanstaki artış, özellikle en savunmasız gruplarda sağlık hizmetleri ve mortalite talebinde bir artışa neden olabilir” diye uyarıyor.