Dit zijn enkele van de doelstellingen die in het door de parlementaire fractie van de PS ingediende wetsvoorstel inzake het klimaat worden uiteengezet en die in de plenaire vergadering van de Republiek in samenwerking met de PAN-partij zullen worden besproken.

In een persconferentie heeft de vice-voorzitter van de socialisten, Hugo Pires, benadrukt dat het project in de vervoers- en mobiliteitssector tot doel heeft het openbaar vervoersnetwerk over het hele land uit te breiden, en dat het vanaf 2035 verboden zou moeten zijn om in Portugal lichte voertuigen te verkopen die uitsluitend op fossiele brandstoffen rijden.

Met aan zijn zijde de socialistische afgevaardigden Alexandre Quintanilha, Nuno Fazenda en Miguel Costa Matos, zei Hugo Pires dat de PS belastingvoordelen biedt "voor degenen die besparingen in waterverbruik en afvalscheiding presenteren. Wij streven naar een koolstofarme landbouw, die voorziet in de vervanging van synthetische meststoffen door organische meststoffen," zei Hugo Pires, alvorens te verwijzen naar het hoofdstuk van de "groene belasting".

"Tegen 2030 verwachten we de geleidelijke afschaffing van de steun voor de belasting op fossiele brandstoffen, waarbij de belastingen op arbeid worden verlaagd, maar de belastingen op bedrijven en de meest vervuilende sectoren worden verhoogd", aldus Hugo Pires.

Hugo Pires probeerde ook de kwestie van "duurzame financiering" te benadrukken, sprekend over het herstel- en veerkrachtfonds van de Europese Unie, met een geplande begroting voor Portugal van €13 miljard. "Ongeveer 40 procent van dit bedrag werd geïnvesteerd in de energietransitie," benadrukte de socialistische leider, zinspelend op het herstel- en veerkrachtprogramma dat al door de regering is gepresenteerd. Hugo Pires benadrukte later dat het PS wetsvoorstel "is afgestemd op de ontwikkeling en het welzijn van de Europese Unie en de onlangs aangenomen Europese klimaatwet".

"Wij delen de doelstelling om de Europese Unie te herindustrialiseren en toe te werken naar een duurzamer model voor het koolstofvrij maken van de economie", aldus Hugo Pires.