Volgens de regelgevende autoriteit voor energiediensten (ERSE) "wordt het effect van de actualisering van het energietarief voor consumenten op de gereguleerde markt geraamd op 3%, ten opzichte van de huidige prijzen, op de totale elektriciteitsrekening (met BTW)".