De verordening, die de uitzonderlijke en tijdelijke regeling voor de terugbetaling van snelle antigeentests (TRAg) voor professioneel gebruik vaststelt, is van kracht tot 31 juli 2021, "onverminderd een eventuele verlenging". Volgens de verordening bedraagt de waarde van de overheidsbijdrage voor de uitvoering van de TRAg 100 procent van de maximumprijs die met het oog op de terugbetaling is vastgesteld (10 euro) en is deze beperkt tot maximaal vier TRAg voor professioneel gebruik, "per kalendermaand en per gebruiker" .

In het licht van de huidige epidemiologische situatie "is het belangrijk het gebruik van tests voor de opsporing van SARS-CoV-2 te intensiveren, geleidelijk en evenredig met het risico uit te voeren, die bijdragen tot de versterking van de controle van de Covid-19-pandemie", luidt de door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Diogo Serras Lopes, ondertekende verordening. In deze context, zo voegt hij eraan toe, is het, om "de toegang van de bevolking tot snelle antigeentests (TRAg) voor professioneel gebruik te garanderen, en als maatregel ter bescherming van de volksgezondheid, van belang te voorzien in een uitzonderlijke regeling voor de terugbetaling van TRAg uitgevoerd aan gebruikers van de Nationale Gezondheidsdienst (SNS)" en een "speciale regeling van maximumprijzen ten behoeve van deze bijdrage", respectieve gebruiksvoorwaarden en toezichts- en controlemaatregelen in te stellen.

Deze regeling is niet van toepassing op gebruikers met een vaccinatiecertificaat, waaruit blijkt dat de houder gedurende ten minste 14 dagen volledig is ingeënt met een vaccin tegen Covid-19. Zij is evenmin van toepassing op gebruikers met een certificaat van herstel, waaruit blijkt dat de houder van de ziekte is hersteld na een positief resultaat bij een moleculaire nucleïnezuuramplificatietest die meer dan 11 dagen en minder dan 180 dagen geleden is uitgevoerd.

De TRAgs voor professioneel gebruik kunnen alleen worden uitgevoerd in workshopapotheken en klinische pathologielaboratoria of naar behoren geautoriseerde klinische analyses, benadrukt de verordening, eraan toevoegend dat het resultaat wordt meegedeeld aan de gebruiker en zal moeten worden geregistreerd in het SINAVElab-systeem Met deze maatregel wil de regering "de toegang van de burgers tot de afgifte van het digitale EU-certificaat Covid vergemakkelijken, door het verkrijgen van een testresultaat mogelijk te maken voor personen die nog niet voldoen aan de voorwaarden voor de afgifte van een vaccinatiecertificaat, en aldus de daaruit voortvloeiende financiële beperkingen."

De betaling van de tests wordt verwerkt op basis van de regels en voorwaarden die zijn vastgesteld voor de vergoeding van geneesmiddelen of aanvullende middelen voor diagnose en therapie, met de nodige aanpassingen, op vertoon van een door de gebruiker naar behoren ondertekende verklaring.