De politie van de PJ verklaart dat zij bewijzen hebben van de misdrijven van toetreding tot en ondersteuning van een internationale terroristische organisatie, internationaal terrorisme, en misdaden tegen de menselijkheid.

"Het verzamelde bewijsmateriaal geeft aan dat deze twee personen verschillende posities hebben ingenomen in de structuur van ISIS / Daesh, en zij zijn ook het voorwerp van onderzoek door de bevoegde Iraakse gerechtelijke autoriteiten", aldus het persbericht van de PJ, die ook toevoegt dat er vooralsnog geen bewijs is dat de misdaden in Portugal zijn gepleegd.

De operatie werd uitgevoerd door de nationale terrorismebestrijdingseenheid van de PJ (UNCT) en kreeg ook de medewerking van het centrale departement voor onderzoek en strafrechtelijk optreden (DCIAP), de dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) en, op internationaal niveau, met de steun van de Iraakse gerechtelijke autoriteiten, via UNITAD-UN.

Bij de aanhoudingen en huiszoekingen waren ook de officier van justitie betrokken die verantwoordelijk is voor het onderzoek en elementen van het strafrechtelijk onderzoek, alsmede deskundigen van de Computer Technology Expertise Unit (UPTI) van het PJ.

De twee aangehouden buitenlanders zullen nu aan een rechter worden voorgeleid.