Op zondag begint de dienst in de Allerheiligenkerk in Lagoa met het Herdenkingsfeest op de BBC, inclusief de twee minuten stilte, waarna we onze normale dienst hervatten. Iedereen is welkom om de dienst bij te wonen, gelieve op uw plaatsen te zijn om 10.55 uur.