Volgens het rapport, gepresenteerd door onderzoekers Susana Peralta, Bruno Carvalho en Mariana Esteves, van Nova School of Business & Economics, een van de faculteiten van Universidade Nova de Lisboa, "zijn kinderen [0 tot 17 jaar oud] een van de bevolkingsgroepen die het meest kwetsbaar zijn voor situaties van armoede en sociale uitsluiting.

"Het armoederisicopercentage onder kinderen is tussen 2018 en 2019 gestegen (van 18,5% naar 19,1%). Dit betekent dat er in 2019 meer dan 330.000 arme minderjarigen zijn in Portugal", leest het rapport.

Aan de andere kant trof armoede 25,5% van de eenoudergezinnen, dat wil zeggen ongeveer een kwart van alle huishoudens, waarbij dit cijfer met 8,4 procentpunten is gedaald ten opzichte van 2018, hoewel deze gezinnen nog steeds het type huishouden zijn met het hoogste armoederisicopercentage.

Met betrekking tot huisvesting en voedseltekort, en al in relatie tot 2020, "woonde meer dan een op de vier kinderen in huizen met een dak, muren, ramen en vloeren die water doorlaten of verrot zijn", terwijl 11% van de woningen geen behoorlijke verwarming had.

"Het (on)vermogen om ten minste om de twee dagen een maaltijd met vlees, vis (of een vegetarisch equivalent) te eten, is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven, met een lichte verbetering in 2020 (van 1,9% naar 1,8%)", aldus de onderzoekers.