"Wat het moeilijk maakt is niet op politiek gebied, maar op technisch en economisch gebied [omdat] er een asymmetrie is in het effect van sancties. Portugal, bijvoorbeeld, zou morgen geen moeite hebben om de kraan van Russisch gas of olie dicht te draaien, [maar] andere landen zijn wel afhankelijk, met name Hongarije, maar ook Slowakije en Bulgarije hebben moeilijkheden", verklaarde João Gomes Cravinho.

Aan het eind van de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in Berlijn, verklaarde het hoofd van de Portugese diplomatie dat "deze [meer afhankelijke] landen vragen om steun, zij vragen om overgangsperioden, zij vragen, van de kant van de Europese Commissie, om een krachtige investering in de ontwikkeling van andere oplossingen, namelijk gas- en oliepijpleidingen, en dit gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere".

Volgens João Gomes Cravinho wordt op het niveau van de lidstaten "het overleg voortgezet, maar het doel wordt door allen gedeeld, namelijk de Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland te verminderen".

Gevraagd naar de termijnen waarbinnen de 27 tot een akkoord moeten komen over het zesde pakket sancties tegen Rusland, dat begin mei door de Europese Commissie werd voorgesteld, schatte de ambtenaar dat er "in de komende weken in principe oplossingen zullen komen die iedereen tevreden stellen".

"We zijn het allemaal eens over de fundamentele doelstelling, namelijk de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen en weg te werken", benadrukte João Gomes Cravinhoen wees af dat dit nieuwe pakket van beperkende maatregelen moet worden afgezwakt.

"Wat de oplossing ook is, het pakket zal zeker een zeer grote impact hebben op de Russische economie en op het vermogen van Rusland om zijn oorlogsmachine te voeden", aldus João Gomes Cravinho.