Een klant met een lening van 150.000 euro met een looptijd van 30 jaar, geïndexeerd aan de Euribor voor zes maanden en met een spread (winstmarge van de bank) van 1%, betaalt voortaan 632,16 euro, wat neerkomt op een stijging van 170,83 euro ten opzichte van de laatste herziening in mei.

In het geval van een lening tegen dezelfde voorwaarden (bedrag en aflossingsperiode), maar geïndexeerd aan de driemaands Euribor, zal de klant 587,08 euro gaan betalen, 102,07 euro meer dan sinds augustus.

Deze waarden werden berekend rekening houdend met de Euribor-gemiddelden in de maand oktober van 1,997% op zes maanden en 1,428% op drie maanden.

Bij leningen die geïndexeerd zijn aan de Euribor op 12 maanden, zal de hypotheekbetaling - voor een lening onder de bovengenoemde voorwaarden - vanaf november € 684,41 bedragen, een stijging van € 234,11 ten opzichte van wat sinds november 2021 werd betaald. In dit geval is de waarde berekend op basis van het 12-maands Euribor-gemiddelde in oktober, dat 2,629% bedroeg.

De Euribor-tarieven zijn in Portugal de belangrijkste index voor bankcontracten ter financiering van de aankoop van een woning. De zesmaands Euribor wordt het meest gebruikt, gevolgd door het driemaands tarief.

Euribor wordt bepaald door het gemiddelde van de tarieven waartegen een groep van 57 banken in de eurozone bereid is elkaar geld te lenen op de interbancaire markt.

Met het oog op de stijging van de kosten van woningkredieten bereidt de regering een pakket maatregelen voor om het effect van de stijgende rente op het inkomen van huishoudens te verzachten.