I år var vintern mycket kall och behovet av energiförbrukning var större på grund av låsningsåtgärderna. I januari ökade den inhemska elförbrukningen med 31 procent jämfört med samma månad 2020 (uppgifter från DGEG).

Under första kvartalet 2021 ökade de stödförfrågningar som inkom till DECO om energiräkningar med 61 procent jämfört med samma period 2020.

Vi minns också att regeringen lanserade ett extraordinärt stöd för elräkningen, som byggde på en 10-procentig sänkning av taxan, vilket trots att det är värt det är ett litet stöd jämfört med ökningen av energiräkningarna.

Därför vill DECO hjälpa konsumenterna att hantera sin energiförbrukning och har därför inrättat energirådgivningsbyrån (GAE), som är tillgänglig för alla konsumenter.

GAE har ett team på 35 tekniker som kan informera och hjälpa portugiserna att förbättra effektiviteten i sina hem, hantera sin förbrukning, förstå hur energimarknaden fungerar och tillhandahålla resurser för att stödja mekanismer i situationer av energifattigdom.

För att boka in ett möte med DECO:s energirådgivningskontor (en projektverksamhet - STEP (Solutions to Combat Energy Poverty) som finansieras av EU:s H2020-program) kontakta telefon:
213 710 220 eller e-post energia@deco.pt.

Fyra tips om hur du kan spara mer energi finns på följande webbplats: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEfvdwDqOkLxuTsVdBCbgOLho3kJ0LeYd