Enligt finansministeriet: "Detta är en försämring med 550 miljoner euro jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att utgiftsökningen (5,1 procent) har varit större än inkomstökningen (4,7 procent)".

"Denna försämring påverkas till stor del av förlängningen av tidsfristen för leverans av mervärdesskatt i augusti", understryker kontoret som leds av João Leão, i den sedvanliga kommunikén som föregår offentliggörandet av budgeten från generaldirektoratet för budget (DGO).

Enligt dokumentet ökade de primära utgifterna med 6,5 procent "vilket återspeglar de extraordinära åtgärderna för att stödja ekonomin och den starka tillväxtdynamiken inom den nationella hälso- och sjukvården".