Den första upplagan av mässan i Hannover efter pandemin är planerad till den 25-29 april nästa år och kommer att ha Portugal som partnerland, med mottot "Portugal makes sense".

"Vi har ett mål. Vi tror att det är en mässa som man måste vara mycket väl förberedd för, med investeringar inte bara från den portugisiska staten utan också från företagen själva, och vi hoppas att ha minst 100 företag med oss", förklarade Luís Castro Henriques, ordförande för AICEP.

Han förklarade att den statliga investeringen i evenemanget kommer att uppgå till 4 miljoner euro, inklusive byggandet av en paviljong och stöd till små och medelstora företag. Varje företag kommer att få ett stöd på 45 procent av den totala kostnaden för deltagandet.

Stats- och ekonomiminister Pedro Siza Vieira betonade vid samma tillfälle att Hannovermässan är en av de viktigaste industrimässorna i världen och att inbjudan till Portugal som partnerland inte bara är ett bevis på de tyska myndigheternas förtroende för landet, utan "också ett erkännande av den väg som vår industri, med våra företag och även med stöd av internationella investerare, har tagit under de senaste åren".

Siza Vieira sade att evenemanget kommer att förbättra "de redan utmärkta" förbindelserna mellan de två länderna.

Ministern betonade att landet "är meningsfullt för investerare, för företag och för utvecklingen av en industriell närvaro".

Tysklands ambassadör i Portugal, Martin Ney, betonade att det faktum att vara partnerland för Hannover Messe innebär att "ge besökarna ett förstoringsglas och be dem titta närmare på Portugal, och det är därför som partnern har ett stort premiumutrymme".