Rapporten om skogsbränder 2020, som bygger på nationella rapporter, visar att Rumänien var det mest drabbade landet, följt av Portugal, Spanien och Italien, med cirka 340 000 hektar brända i EU som helhet, vilket är 30 procent mer än Luxemburg.

I den 21:a årsrapporten om skogsbränder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika, som presenterades av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC), uppskattas också att brandsäsongen 2021 kommer att bli värre, med tanke på att vid tidpunkten för rapportens publicering har "nästan 500 000 hektar, varav 61 procent är skogar som det kommer att ta flera år att återhämta sig, förstörts av lågorna".

I år var "omkring 25 procent av de brända områdena i Europa belägna i Natura 2000-områden, som är reservoarer för biologisk mångfald i EU", och i slutet av juni, som vanligtvis är början på eldsäsongen, hade omkring 130 000 hektar redan brunnit.

Bränderna drabbar dessutom inte längre bara de sydliga staterna, utan är nu ett växande hot även mot Central- och Nordeuropa.

Ytterligare en anmärkning är att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare, med, enligt dokumentet, en tydligt iakttagbar växande trend mot ökade brandrisker, längre brandsäsonger och intensiva "megabränder" som sprider sig snabbt och som traditionella brandbekämpningsmetoder inte kan göra mycket åt.