År 2022 är det 20 år sedan euron började cirkulera i Europeiska unionens medborgares händer och lämnade medlemsstaternas gamla valutor bakom sig. Men även två decennier efter den nya valutans start finns det fortfarande miljarder som inte längre är det.

Enligt Bloombergs beräkningar finns det 8,5 miljarder euro i gamla valutor som fortfarande kan växlas in i varje lands centralbanker.

De senast kända uppgifterna från den portugisiska centralbanken visar att det fortfarande finns 11,4 miljoner escudosedlar som inte har bytts in, vilket motsvarar cirka 95 miljoner euro, varav mer än en tredjedel av denna mängd utgörs av sedlar värda femtusen escudos. Den sista uppsättningen escudosedlar, från Discoveries-serien, kan fortfarande växlas in fram till den 28 februari 2022.

Tyskland är hemvist för den största volymen sedlar och mynt som fortfarande kan växlas in vid Bundesbank: tillsammans har de ett värde på cirka 6 miljarder euro. Belgien, Österrike och Nederländerna följer efter, men den andel som fortfarande finns kvar på dessa platser är mindre än en miljard euro, enligt tidningens redovisning.

I Spanien, Italien och Frankrike, finns medborgare som fortfarande har en del gamla pengar som de förvarar under madrassen, men de har inte längre något värde. Bortglömda pesetas kan till exempel uppgå till mer än en miljard euro.

Samtidigt lägger Europeiska centralbanken redan fram planer på att ta fram nya sedlar, som ska vara utformade senast 2024. Den institution som leds av Christine Lagarde skulle också kunna lansera en digital euro, vilka skulle vara en elektronisk form av centralbankspengar som är tillgängliga för alla medborgare och företag.