Enligt en rapport från ECO var den portugisiska centralbanken ansvarig för tillverkningen av 289,1 miljoner 5 euro-sedlar (vilket motsvarar 1 445,5 miljoner euro) och 28 miljoner 20 euro-sedlar (560 miljoner euro).

Banco de Portugal är en av Eurosystemets banker som tillverkar eurosedlar och är en av de belgiska och österrikiska centralbankernas sedelleverantörer enligt ett samarbetsavtal som förlängdes till 2026 och som garanterar maximering av produktionen av värdet och minimering av det pris som tas ut av Banco de Portugal för inköp av eurosedlar.

Banco de Portugal levererade 381,2 miljoner sedlar med låg valör (5, 10 och 20 euro) och 15,2 miljoner sedlar på 50 euro till Eurosystemets centralbanker.

Valora ägs till 100 procent av Banco de Portugal och har varit verksamt i bankens lokaler i Complexo do Carregado sedan 1999.