Enligt utrikes- och försvarsministerierna finns det två centrum för innovation inom informationsteknik på försvarsområdet inom ramen för projektet "Diana" (Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic), som nyligen godkänts av Atlantalliansen.

Störande teknik

Detta projekt syftar till att "påskynda utvecklingen av nya och omvälvande tekniska lösningar" med dubbla användningsområden, både civila och militära, och kommer att fokusera på teknik som Atlantalliansen anser vara prioriterad: artificiell intelligens, databehandling, bioteknik, vapensystem, autonoma fordon, nya material och rymdteknik.

Regeringen uppger att Portugal kommer att få ett centrum för nätverksinnovationsacceleratorer, som ska installeras vid Arsenal do Alfeite, SA, i Almada, och ett testcentrum vid marinens experiment- och driftscentrum i Tróia, som ska inleda sin verksamhet 2023.

Innovationsnätverk

För regeringen är installationen av dessa strukturer på det nationella territoriet "en relevant möjlighet för den nationella försvarsekonomin och dess inställning till det innovationsnätverk som nu föds inom alliansen".

Bland medlemsländerna i Nordatlantiska fördragsorganisationen var Portugal ett av de länder med två kandidaturer som godkändes för att delta i projektet, står det i uttalandet.

DIANA-projektet syftar också till att sammanföra forskare och teknikföretag för att "lösa kritiska säkerhets- och försvarsproblem". Deltagarna i programmet kommer att få tillgång till olika digitala innovationscenter i allierade länder.