I och med det pågående kriget i Ukraina och de diplomatiska och ekonomiska följdeffekterna ifrågasätts dock dynamiken i att USA leder det internationella systemet med sina ideal om västerländsk liberal demokrati.

Utrikespolitiska misslyckanden i Afghanistan och Östeuropa bidrar till argumentet att Förenta staterna inte är en effektiv ledare i världspolitiken i dag. Detta kombineras med de potentiella utmaningar för US-dollarn som kan uppstå inom energiindustrin eftersom rubel och yuan verkar vara mer attraktiva valutor för flera stater.

Eftersom marknader och internationella forum för närvarande inte är övertygade om en viss väg framåt måste medborgarna vara medvetna om vår verklighet. Jag uppmuntrar till fler samtal om den nuvarande strukturen i västvärldens politik och hur den påverkar världen i stort. Alla människor måste i högre grad vara uppmärksamma på hur ett eventuellt vacklande Amerika kommer att påverka vad de kan lägga på sina tallrikar, vad de kan bära på ryggen och vilket tak de kan ha över huvudet.

Jade-Mark Sonilal, University of the West Indies

Trinidad och Tobago, via e-post