Syftet med förslaget är att "främja en balans mellan nattlivet, säkerheten i det offentliga rummet, bevarandet av Bairro Altos identitet och invånarnas rätt till vila".

"För ett säkrare Bairro Alto" rekommenderar PS kommunala grupp att Lissabons stadsfullmäktige främjar "en ökad närvaro av den kommunala polisen i Bairro Alto, särskilt genom att förstärka patrullerna för fotgängare och stationära patruller".