I ett uttalande förklarar DGS att de nya fallen har bekräftats av Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Enligt DGS är de identifierade fallen fortfarande "under klinisk uppföljning och är stabila och i öppenvård".

"Epidemiologiska undersökningar av misstänkta fall som upptäcks pågår för att identifiera överföringskedjor och potentiella nya fall och deras respektive kontakter".

I meddelandet rekommenderar hälsomyndigheten personer som har ulcerösa lesioner, hudutslag, palpabla lymfkörtlar, eventuellt tillsammans med feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och trötthet att söka klinisk rådgivning.

"DGS fortsätter att övervaka situationen på nationell nivå i samarbete med EU-institutionerna".