Enligt samma källa kommer kommunen "att förlänga stängningen av inomhusbassängerna i Loulé och Quarteira" till slutet av september, liksom av utomhusbassängerna i Loulé och Salir "på måndagar, tisdagar och onsdagar", från och med den 22 augusti. Med denna åtgärd hoppas kommunen kunna spara 4 200 m3 vatten, "vilket motsvarar den genomsnittliga förbrukningen i 420 bostäder under en hel månad".

När det gäller offentliga idrottsanläggningar kommer åtgärder att vidtas för att "minska användarnas och de anställdas vattenförbrukning", till att börja med genom att sänka vattentrycket i kranar och duschar, samt genom att installera timers i duscharna.

Man kommer också att minska eller till och med avbryta bevattningen av offentliga grönområden. När det är möjligt kommer bevattning att ske "för hand och med vatten från Bicas Velhas". Källorna i Bicas Velhas kan också fungera som en alternativ källa till vattenresurser "för att tvätta gator och trottoarer".