Nuno Fazenda förklarade att denna åtgärd beror på att prisökningen för dessa produkter ligger över den inflation som registrerats i Portugal och över genomsnittet i euroområdet.

"Inflationen är 8,6 procent, men när vi talar om livsmedel stiger den till mer än 21 procent - långt över genomsnittet i euroområdet", säger statssekreteraren i uttalanden som RTP3 har tagit del av. Det finns till och med produkter där prisökningen uppgår till mer än 30 eller 40 procent, till exempel "mjölk är 70 procent högre än förra året".

Inför denna situation har regeringen beslutat att intensifiera kontrollen av livsmedelspriserna och har inlett "en kontrollåtgärd i hela landet med 38 brigader för kontrollåtgärder på livsmedelsproduktnivå", som utarbetats av ASAE.

Kontrollen kommer sedan att intensifieras "i hela distributionskedjan" för att identifiera orsakerna till prisökningarna, där man analyserar "prisspekulationer", dvs. de som tas ut "på hyllan", men också i hela kedjan.

Enligt CNN Portugal hävdar Nuno Fazenda också att den "överdrivna prisökningen inte gynnar någon, utan i slutändan skadar den även de ekonomiska aktörerna själva".