Yabancılar ve Sınırlar Servisi yaptığı açıklamada, bu otomatik yenileme işlevinin “güvenlik kurallarına uyum ve sağlık acil durumundan kaynaklanan sonuçların hafifletilmesi” kapsamında gerçekleştirildiğini belirtmektedir.

SEF' e göre, bu önlemin kapsamındaki 29 bin yabancı vatandaş, 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında oturum izninin süresi dolan kişilerdir.

SEF, Temmuz 2020'de, vatandaşların oturma izninin “otomatik yenilenmesine” erişebilecekleri SEF portalının “kişisel alanında” yeni bir özellik başlattığını belirtiyor.

SEF' e göre bugüne kadar 161.000'den fazla otomatik yenileme gerçekleştirildi.

SEF, yabancı vatandaşlar için belge yönetiminde bekleyen sorunları ve verimliliği, yani ikamet izninin otomatik yenilemesi amacıyla istisnai tedbirler aldığını hatırlatıyor.