DECO, 16 Mayıs'ta Loulé Belediye İklim Eylem Planı, Belediye Kuraklık Acil Durum Planı, Sürdürülebilirlik Gündemi, Ormanlar, Biyoçeşitlilik ve Kırsal Kalkınma Gündeminin bulunduğu Cineteatro de Loulé'de 16 Mayıs'ta gerçekleşen Yerel İzleme Konseyi'nin 7. toplantısına katıldı. Loulé belediyesi sunuldu.

DECO, bu Konseye aktif olarak katılmayı ve toplumda aktif bir rol oynamayı umuyor, böylece tüketici farkındalığını artırmak ve iklim geçişi konusunda şehirlerine ve yerel yönetimlerine katılımlarını teşvik etmek.

Bunedenle, tüm tüketicileri www.deco.pt/alteracoes-climaticas/ adresindeki DECO web sitesi aracılığıyla belediyelerini değerlendirerek harekete geçmeye ve DECO'nun belediyeniz için neler yapabileceğini paylaşmaya çağırıyorlar.

DECOThe Portugal News'e verdiği demeçte, “Bu sorunlara yönelik özel önlemler talep etmek için belediye ile sesiniz olacağız” dedi.