Volgens SIC Notícias is in Duitsland een campagne aan de gang tegen de superintensieve landbouw in de Alentejo en de Algarve, vooral met betrekking tot rode vruchten en avocado's.

De Duitse activiste Friederike Heuer dringt er bij de consumenten op aan de producten afkomstig van deze superintensieve teelten te boycotten, omdat de teelten het weinige water dat er is verbruiken, de bodem aantasten en de "moderne slaven van Azië, Afrika en Oost-Europa" uitbuiten.

De vereniging van fruittelers van Odemira en Aljezur heeft de campagne betreurd. "Ik kan een eerste opmerking maken, en dat is natuurlijk dat ik dit soort campagnes betreur," vertelde Luís Mesquita Dias, voorzitter van de vereniging van tuinders, fruittelers en bloemkwekers van de gemeenten Odemira en Aljezur (AHSA), aan Lusa.

De functionaris betreurde ook dat, hoewel de campagne in Duitsland plaatsvindt, deze is "aangewakkerd" door andere "relatief identieke" in Portugal, door "mensen die, wetende dat de uitzondering niet de regel is, het land, de regio en de sector een imago geven dat niet echt overeenkomt met de werkelijkheid".

Op de vraag van Lusa of hij vreest dat de campagne de verkoop van in de gemeenten Odemira en Aljezur geproduceerd fruit, met name de export naar Duitsland, kan schaden, antwoordde Luís Mesquita Dias dat hij zou "liegen" als hij niet vreesde voor "sommige implicaties".

De ambtenaar zei dat AHSA weet dat "de meeste consumenten al zeer vertrouwd zijn met dit soort demoniseringscampagnes voor bepaalde producten en bepaalde praktijken" en daarom geeft hij toe dat de Duitse campagne "een kortstondig effect" kan hebben op "sommige consumenten".

Vanuit het oogpunt van "reputatie" benadrukte Luís Mesquita Dias dat het voor de AHSA "zeer weerzinwekkend" was om de namen van Portugal, de regio, de vereniging en haar leden "in het openbaar te zien mishandelen".

Maar als AHSA, "met de hulp" van Portugal Fresh - Vereniging voor de promotie van groenten, fruit en bloemen van Portugal en AICEP - Agentschap voor investeringen en buitenlandse handel van Portugal, "informatie blijft verstrekken over wat er in het land gebeurt, zullen de mensen zich realiseren dat wat wordt beschreven niet overeenkomt met de werkelijkheid, althans niet in het algemeen en in de meeste gevallen".

Luís Mesquita Dias betoogde ook dat de sector en de bedrijven die lid zijn van AHSA "zich bewust zijn van en gerust zijn ten aanzien van goede praktijken, die van zeer hoge kwaliteit zijn, zowel in milieu- als in arbeidszin".

Hij voegde eraan toe dat zij "zeer betrokken zijn bij het helpen oplossen van het huisvestingsprobleem" van immigranten die op boerderijen werken.

Het is "een probleem dat voor een groot deel door overheidsinstanties moet worden opgelost", maar dat particuliere instanties "medeverantwoordelijkheid nemen en proberen te helpen oplossen", benadrukte hij.

"We moeten ons werk voortzetten, zoveel mogelijk objectieve informatie verzamelen om wat wij als laster opvatten met feiten te weerleggen en hopen dat de consument zo verstandig is om onze kwaliteitsproducten te blijven kopen", besloot hij.

Intussen heeft de Movimento Juntos Pelo Sudoeste (JPS) de campagne toegejuicht en opnieuw om een interventie vanuit Brussel gevraagd.

"Deze campagne sluit aan bij de inspanningen die de JPS-beweging de afgelopen jaren heeft geleverd om ook andere activisten in het centrum van Europa ertoe aan te zetten hun stem te laten horen en de aandacht te vestigen op het probleem van de exploitatie van de intensieve landbouw in de Baixo Alentejo", aldus Fátima Teixeira tegen Lusa.

Teixeira zei dat het belangrijk is dat andere internationale organisaties waarschuwen voor "de uitbuiting van mensen" en "de uitputting van hulpbronnen zoals water" als gevolg van de intensieve landbouw in deze gebieden.

"We hopen dat deze actie, die in Duitsland plaatsvindt, meer vruchten zal afwerpen en zich over heel Midden- en Noord-Europa zal verspreiden", voegde ze eraan toe.