In verklaringen aan het eind van de buitengewone Raad van Ministers rechtvaardigde de minister het uitstel met de noodzaak om de geplande veranderingen te laten rijpen, met name wat betreft de opleiding van degenen die belast zullen zijn met de controle van de luchthavens.

"Belangrijker dan te zeggen of het op 12 of 13 mei zal zijn, is ervoor te zorgen dat degenen die in de eerste, tweede en derde lijn van de luchthavencontrole zullen staan, de aangepaste opleiding hebben om de mensenrechten en de internationale verbintenissen van de Staat te garanderen", zei hij.