Volgens een bericht van ECO ontving Portugal begin juli de eerste doses van het monkeypox-vaccin, dat door de Europese Commissie was aangekocht om te worden verdeeld onder de Lid-Staten die het meest door de uitbraak waren getroffen. Nu, ongeveer een maand later, "zijn reeds 143 doses toegediend", aldus een officiële bron van het DGS aan ECO.

Slechts 5% van de vaccins werd dus toegediend. De DGS herinnert eraan dat "naaste contacten van bevestigde gevallen in aanmerking komen voor het vaccin".

"Idealiter moet de vaccinatie worden uitgevoerd binnen de eerste vier dagen na het laatste nauwe contact met een geval, en deze periode kan oplopen tot 14 dagen als de persoon symptoomvrij blijft", gaf de gezondheidsautoriteit aan, toen de vaccinatienorm werd gepubliceerd.

Volgens het laatste weekbulletin van de DGS zijn er vanaf 3 augustus 2022 616 gevallen van monkeypox gemeld op SINAVEmed. Daarvan behoren de meeste tot de leeftijdsgroep tussen 30 en 39 jaar (262; 43%) en zijn de meeste gevallen mannelijk (534; 99,6%).

De DGS "volgt de epidemiologische situatie op de voet, zowel nationaal als internationaal, en volgt en past zo nodig de uitvoering van volksgezondheidsmaatregelen aan, met name met betrekking tot vaccinatie", aldus een officiële bron aan ECO.