Według Narodowego Instytutu Statystycznego(INE) "w listopadzie 2022 roku na krajowych lotniskach obsłużono 4,1 mln pasażerów i 19 300 ton ładunków i poczty, co odpowiada zmianom rok do roku odpowiednio o +31,3% i +0,2%".

Listopad był drugim z rzędu miesiącem, w którym ruch pasażerów przekroczył poziom z 2019 roku, przed pandemią covid-19, ze wzrostem o 3%, po wzroście o 4% zarejestrowanym w październiku.

W analizowanym miesiącu w krajowych portach lotniczych średnio dziennie wysiadało 65 600 pasażerów, co w porównaniu z 90 700 w poprzednim miesiącu przewyższa wartość obserwowaną w listopadzie 2019 roku, która wynosiła 64 200.

Spośród pasażerów wysiadających w listopadzie 2022 r., 80,3% odpowiadało ruchowi międzynarodowemu (79,9% w tym samym miesiącu 2021 r.), głównie z kontynentu europejskiego (66,6% ogółu), natomiast w wsiadających 81,8% odpowiadało ruchowi międzynarodowemu (81,5% w listopadzie 2021 r.), a głównym celem były lotniska na kontynencie europejskim (68,8% ogółu).


Od stycznia do listopada ubiegłego roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 129,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r., ale nadal jest o 6,2 proc. niższa od odnotowanej w tym samym okresie w 2019 r.

Wielka Brytania była głównym krajem pochodzenia i przeznaczenia lotów, ze wzrostem o 228,8% w liczbie pasażerów wysiadających i 228,1% w liczbie pasażerów wsiadających.