Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat har priserna på bostäder ökat i nästan alla EU-länder under denna period, medan hyrorna också har ökat, men i mindre utsträckning.

Eurostats analys visar att huspriserna i EU ökade med 39 procent mellan 2010 och tredje kvartalet 2021. Och även hus att hyra såg en ökning på 16 procent, 23 procentenheter mindre än hus att köpa. Detta innebär att värdet på bostäder till salu ökade mer än hyrorna under denna period.

Huspriserna steg i 23 europeiska länder under den observerade perioden, medan huspriserna mer än fördubblades i fem länder: Estland (+141 procent), Ungern (+118 procent), Luxemburg (+117 procent), Lettland (+106 procent) och Österrike (+104 procent). Det fanns också fyra länder som utvecklades i en motcykel och som registrerade minskningar av bostadsvärdena. De är: Grekland (-28 procent), Italien (-12 procent), Cypern (-6 procent) och Spanien (-0,5 procent), enligt Eurostat.

När det gäller hyresbostäder är verkligheten något annorlunda: priserna har stigit i 25 EU-länder och sjunkit i bara två under det senaste decenniet. De största sprången observerades i Estland (+162 procent), Litauen (+111 procent) och Irland (+68 procent). Och nedgångar noterades endast i Grekland (-25 procent) och Cypern (-3 procent).

Situationen i Portugal

Mellan 2010 och tredje kvartalet 2021 var bostäder att köpa 56,8 procent dyrare i Portugal, vilket placerar landet på 11:e plats i tabellen. Även om prisökningstakten har avtagit något under pandemin, är verkligheten den att den hoppade i årstakt mellan juli och september med +9,9 procent, enligt det nationella statistikinstitutet (INE).

Hus för uthyrning är också dyrare i landet, en ökning med 25 procent jämfört med 2010. De senaste uppgifterna från INE visar att medianhyran för nya hyresavtal ökade med 7,4 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period förra året och uppgick till 6,08 euro per kvadratmeter.