Beslutet om att ifrågasätta Correios de Portugals förmyndarskap fattades av Portos kommunfullmäktige efter att Valongos borgmästare José Manuel Ribeiro rapporterat om de "många klagomål" om CTT som kommunen har fått.

"Allvarligt problem"

"Det finns ett mycket allvarligt problem med posttjänsterna och lagen måste gälla för något. Det finns oacceptabla förseningar, till exempel räkningar som kommer efter betalningsfrister, förseningar av brev från sjukhus, bland annat", sade han.

Enligt borgmästaren "skulle marknadslagen lösa problemet om det var ett privat företag utan skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, men så är inte fallet".

"Vi måste kräva att denna fråga övervakas eftersom det finns en stor del av befolkningen som är beroende av att dessa tjänster fungerar väl, nämligen när det gäller utbetalning av pensioner, bidrag eller sjukledighet", betonade han.

Andra borgmästare som var närvarande vid mötet i detta organ, som samlar 17 kommuner, uttryckte också sin oro över den "dåliga service" som CTT tillhandahåller, och därför beslutade man att begära förklaringar.

"Den verkställande kommittén kommer att skriva ett brev till förmyndarmyndigheten och be om förklaringar", meddelade AMP:s ordförande Eduardo Vítor Rodrigues.